About

Mission

Black History Month Belgium aims to bring together Black and Afrodescendant communities in Belgium, and create spaces of solidarity to contribute to the education, entertainment and care of people who are members of these communities, at the intersection of their multiple identities, and impacted by social and structural discrimination related to these identities. These people include but are not limited to people with marginalized gender identities, undocumented migrants, people with one or more disabilities, LGBTQIA+ people, people of dierent ages, people with dierent ethnic identities and geographical origins, and people from dierent socio-economic classes. Black History Month Belgium also aims to create awareness and increase the participation and visibility of the aforementioned communities, allowing them to reflect and talk about certain intra-communal topics, while also celebrating their achievements, and those of the generations before them.

Team

Ange-Vanessa
Amina
Bettina
Eric
Jelaime
Laura
Olga
Olivia
Philsan
Rachel
Rhoda
Uwera

Mission

Het doel van de vereniging is het samenbrengen van de Zwarte gemeenschappen van België, en het creëren van ruimtes van solidariteit om bij te dragen aan de educatie, de ontspanning en het welzijn van mensen die lid zijn van deze gemeenschappen, op het kruispunt van hun meervoudige identiteiten, en beïnvloed worden door sociale en structurele discriminatie gelinkt aan deze identiteiten. Deze mensen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, mensen met gemarginaliseerde genderidentiteiten, mensen zonder papieren, mensen met een of meer handicaps, LGBTQIA+ mensen, mensen van verschillende leeftijden, mensen met verschillende etnische identiteiten en geografische oorsprong, en mensen uit verschillende sociaaleconomische klassen. De vereniging wil ook het bewustzijn verhogen en de participatie en zichtbaarheid van de hierboven vermelde gemeenschappen vergroten, door hen in staat te stellen na te denken over en te praten over bepaalde intracommunautaire kwesties, terwijl hun verwezenlijkingen en die van de generaties die hen zijn voorafgegaan worden ook gevierd.

TEAM

Ange-Vanessa